New

Kết Nối Cộng Đồng Môi Giới Chia Sẻ Kiến Thức - Mở Rộng Cơ Hội

Kết Nối Cộng Đồng Môi Giới Chia Sẻ Kiến Thức - Mở Rộng Cơ Hội

Kho dữ liệu thông tin  chi tiết hơn 5.200 dự án sơ cấp  –  Big Data mỗi ngày hơn +3.000 khách hàng quan tâm dự án từ social –  Kho tài liệu kiến thức & khóa học về về sale và marketing dành cho Môi Giới

Data Lead được cung cấp mỗi ngày từ hệ thống

Mỗi ngày có hơn +3.000 khách hàng mới quan tâm  dự án bất động sản từ hệ thống Big Data & hơn +5.200 landing pape dự án

  • Trở thành thành viên Moban

  • Follow các dự án đang bán

  • Tiếp cận khách hàng tiềm năng

Chia sẻ cơ hội Khách hàng & dự án Giữa các thành viên

Hơn 5.000 thành viên luôn chia sẻ cơ hội tiềm năng để cross-sale trên tập khách hàng có nhu cầu

  • Trở thành thành viên Moban

  • Chia sẻ nhu cầu khách hàng

  • Kết nối với MG có dự án phù hợp

Kho Tài liệu Khóa học Kiến thức

Cùng chia sẻ kho tài liệu, kiến thức, các video khóa học về chăm sóc khách hàng, Marketing. Các khóa video về xây kênh Tiktok BĐS, ứng dụng AI 

  • Trở thành thành viên Moban

  • +1.000 Video khóa học Online

  • Thư viện tài liệu và ebook

Chia sẻ Thông Tin Dự Án & Kết Nối Khách Hàng trên 1 nền tảng

Sức mạnh thuộc về cộng đồng khi cùng chia sẻ cơ hội kinh doanh và kiến thức ngành môi giới

Big Data & Cộng Đồng

Hệ thống Big Data kết nối các nguồn khách hàng tiềm năng giữa 5.000 thành viên cùng cross-sale dự án 

Kho Kiến Thức & Tài Liệu

Bộ thư viện độc quyền dành cho thành viên Moban với hơn +1.000 Video khóa học online về sales & Marketing và hàng ngàn tài liệu dành cho Môi Giới BĐS

Tất cả trong 1 nền tảng Môi Giới

Khách Hàng Tiềm Năng

Hệ thống big data phân tích và đề xuất khách hàng tiềm năng của hơn 5.200 dự án BĐS cả nước

Chia Sẻ Cơ Hội

5.000 thành viên MoBan luôn sẵn sàng kết nối thông tin khách hàng và thông tin dự án đề cùng kinh doanh

Kho Kiến Thức

Kho kiến thức độc quyền dành cho thành viên và luôn chào đón sự chia sẻ không giới hạn của thành viên

Thành viên chia sẻ

Khách Hàng & Đối Tác

Cộng đồng Moban cảm ơn vì sự tin tưởng và chào đón các cơ hội hợp tác để cùng phát triển

Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.

Bảng Giá

Thành viên truy cập không giới hạn toàn bộ Data Lead & Kho tài liệu

Gói 03 Tháng

150.000

/ 03 Tháng

Kích hoạt ngay và sử dụng toàn bộ mọi quyền lợi khi thanh toán

Gói 06 Tháng

250.000

/ 06 Tháng

Kích hoạt ngay và sử dụng toàn bộ mọi quyền lợi khi thanh toán

Gới 12 Tháng

500.000

/ 12 Tháng

Kích hoạt ngay và sử dụng toàn bộ mọi quyền lợi khi thanh toán

Có mặt trên mọi nền tảng

Moban có mặt trên mọi nền tảng 360: Website, Mobile App, Youtube channel, Tiktok, Facebook Group, Linkedin 

This is a staging environment