Công ty bđs

Công ty bđs

Mở công ty bđs đúng thật cần hiểu đúng luật, chơi đúng bài!

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi. Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tồn tại ba hình thức là:

–  Công ty bđs kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng bất động sản
–  Công ty bđs kinh doanh bất động sản dưới hình thức thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản
–  Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Điều 3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Và doanh nghiệp phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:
a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ quy định tại Điều 5 Nghị định này;
b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.

Điều 69. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Đó là người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Cạnh tranh thị trường bình thường mới chỉ có con đường công nghệ!

“Sự kiện trực tuyến tạo môi trường kinh doanh mới cho các nhà môi giới BĐS. Hiện nay, 80-90% các sự kiện bán nhà là bằng hình thức online. Việc mở bán trực tuyến có lợi thế về lượng khách hàng tiếp cận lớn hơn trực tiếp rất nhiều. Tuy nhiên, việc chốt sale không hề dễ dàng bởi làm sự kiện online. Độ uy tín của các chủ đầu tư rất quan trọng”.

Đồng tình với quan điểm, ông Quyết cho rằng, đúng là các chủ đầu tư có uy tín sẽ có lợi thế bán hàng online. Nhưng không có nghĩa các chủ đầu tư nhỏ, bình thường chưa đủ năng lực, danh tiếng. Và họ đang trong quá trình tạo dựng uy tín không thể tham gia sân chơi này.

Các chuyên gia đều đồng tình cho rằng, trong tương lai, sự kiện trực tuyến vẫn là xu hướng. Bởi với hình thức mở bán này chi phí ít hơn, rút ngắn khoảng cách, phân tích sản phẩm kỹ càng, truyền tải nhiều thông tin đến khách hàng. Tuy nhiên, với sự kiện offline truyền thống vẫn sẽ tồn tại, phát triển. Vì đó là trải nghiệm thật, cảm xúc thật. Do đó, cả hai hình thức này sẽ tồn tại song hành, hỗ trợ lẫn nhau.

Nguồn: facebook
Bài viết liên quan tại đây